Uzdravující síla stromů

15.05.2015 09:09

V dnešní době opětovně objevujeme léčivou sílu stromů. Naši předkové o ní velmi dobře věděli a uměli jí využívat. Existovali velké posvátné háje buků, dubů a kaštanů. Do těchto hájů chodili nemocní pro podporu zdraví  uléhat pod mohutné větve stromů, aby ve spánku dostali  odpověd na svoje otázky. Blahodárně na tělo i duši působí samotný pobyt v lese. Staří Keltové si celkově velmi vážili přírody a stromy ctili, měli k nim posvátnou úctu. Na základě vlastností stromů vypracovali stromoskop, obdobu  našeho horoskopu. Abychom mohli správně využívat energii stromů je dobré znát jejich vlastnosti a co můžeme od nich očekávat.